CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE SC PARMEN IMPEX SRL – www.parmenimpext.ro

 

Imi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri:

 

– introducerea datelor mele personale în baza de date proprie a SC PARMEN IMPEX SRL în scop de marketing și publicitate, resurse umane și alte activități ce au ca finalitate dezvoltarea imaginii pe piața pe care activează SC PARMEN IMPEX SRL;

 

– utilizarea datelor mele personale pentru transmiterea de newslettere, invitații, informații, reclame și altele asemenea cu privire la articolele publicate pe blogul administrat de SC PARMEN IMPEX SRL, la produse/servicii noi lansate sau care urmează a fi lansate de către SC PARMEN IMPEX SRL și cu privire la evenimente viitoare, seminarii gratuite susținute de către SC PARMEN IMPEX SRL,

 

– utilizarea datelor personale pentru comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii,

 

– utilizarea datelor personale pentru transmiterea de produse gratuite din partea SC PARMEN IMPEX SRL

– transmiterea datelor personale către persoane fizice și/sau juridice furnizoare de servicii pentru SC PARMEN IMPEX SRL (marketing, PR, prestări servicii promovare – platforme de promovare, Google tag manager, Google Analytics, Facebook, Instagram, prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice, platforme de promovare, rețele de socializare etc.), fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea servciilor o impune.

 

Declar pe propria răspundere că:

 

Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, prenume, vârstă, adresa, adresa de e-mail, număr de telefon, IP;

 

Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: SC PARMEN IMPEX SRL, cu sediul pe str. Octavian Goga nr.1650, Rășinari, jud. Sibiu, J32/1845/2004, CUI 17004120;

 

Am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, respectiv: Dorin Cerci, numar de telefon: 0269 757 888 mail: cercidorin@yahoo.com.

 

Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document;

 

Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată de 2 ani;

 

Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa str. Octavian Goga nr.1650, Rășinari, jud. Sibiu, pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;

 

Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.